top of page

Bli fri från oro och ältande

Välkommen till MCT-Psykologerna

*Kostnadsfritt informationssamtal

Metakognitiv terapi i Sverige

Har du fastnat i ältande över saker du gjort, händelser du varit med om eller hur du själv är som person? Oroar du dig lätt för saker och ting och upplever att det är svårt att sluta? Du är långt ifrån ensam. Psykisk ohälsa är ett stort problem för många och tyvärr blir många inte hjälpta av de traditionella terapiformer som finns tillgängliga på marknaden. I metakognitiv terapi får allt fler hjälp med kärnan av problemet - vårt förhållande till vårt tänkande.

Sedan vi startade MCT-psykologerna har vår passion varit att sprida metakognitiv terapi i Sverige. Många patienter har redan fått hjälp hos oss, men det finns så många som helt i onödan kämpar med sina negativa tankar, oro och ältande. Metakognitiv terapi är ofta mer effektiv än andra terapiformer såsom kognitiv beteendeterapi (KBT). Det betyder att vi ofta träffar våra patienter färre sessioner, men med bättre behandlingsresultat. 

Scroll
Rosa soffa

Våra behandlingar med MCT

När vi jobbar med MCT gör vi en noggrann kartläggning av patientens unika situation. Vi kallar detta för fallformulering. Här blir det tydligt hur patientens strategier för att förhålla sig till sina negativa upplevelser ofta inte fungerar så bra.

 

Det finns några vanliga diagnoser som har unika behandlingsprotokoll inom MCT. När vi kan kartlägga en specifik diagnos som svarar speciellt bra på metakognitiv terapi, exempelvis depression, generellt ångestsyndrom eller PTSD följer vi ett förutbestämt behandlingsförlopp. Ofta är människors strategier och förhållningssätt till sina tankar dock i många avseenden lika och principerna för behandlingen är densamma.

Ibland uppfyller patienten ingen specifik diagnos. Det betyder dock inte att det inte finns ett stort lidande eller att MCT inte är hjälpsamt. Tvärtom, att kartlägga  och förändra patientens förhållningssätt till oro och ältande har ofta mycket god effekt redan efter bara några få sessioner.

Vad är metakognitiv terapi (MCT)?

Metakognitiv terapi är en annorlunda terapiform som har revolutionerat psykologisk behandling den senaste tiden. Den skiljer sig från traditionell terapi på det sättet att vi under terapin inte jobbar direkt med innehållet i tankarna utan förändrar hela förhållningssättet som patienten har till sina tankar och inre upplevelser. Patienter som söker sig till oss har ofta spenderat mycket tid med att vrida och vända på saker som har hänt, fastnat i att kritisera och utvärdera sig själva eller konstant oroa sig för saker som kan hända i framtiden. Vi lär patienten att det faktiskt går att välja om vi ska oroa oss för framtida händelser eller älta saker som redan har hänt. Resultaten är fantastiska - många blir helt friska från konstant oro redan efter några sessioner.

Senaste nyheterna och uppdateringarna

Hur bokar jag en tid?

01.

Klicka på “boka”-knappen, som tar dig till vårt bokningssystem

02.

Välj vilken psykolog du önskar gå hos

03.

Välj om du önskar ha besöket online eller på vår mottagning i Göteborg

04.

Boka tid

Efter första samtalet sköter du och din psykolog bokningen av resterande sessioner direkt i anslutning till era möten

05.

Efter att tiden är bokad får du bekräftelse per mail och en påminnelse dagen innan tiden

Keyboard and Mouse - MCT-Psykologerna

Det är enkelt att komma igång

Boka ett möte direkt på sidan och låt våra psykologer hjälpa dig.

bottom of page