top of page

Oro och ältande – vad är det och hur kan MCT hjälpa?

Uppdaterat: 22 aug. 2022
Oro och ältande är tankeprocesser som vi alla ägnar oss åt då och då. När vi oroar oss är vi upptagna av framtida faror och hur vi kan förebygga eller hantera dem, medan ältande mer är fokuserat på händelser som har inträffat tidigare. Orostankar kan exempelvis låta som: ”tänk om jag blir sjuk” eller ”jag kommer aldrig träffa någon partner”. Exempel på ältandetankar kan vara: ”varför sa jag så konstiga saker, de kanske tycker att jag är konstig” eller ”jag borde aldrig åkt på den där resan där jag blev sjuk”. Utifrån ett evolutionärt perspektiv är det lätt att förstå hur oro och ältande har varit viktigt för oss människor. Att kunna förutse problem eller undvika att göra om samma misstag har troligtvis varit viktigt för artens överlevnad. I dagens samhälle ställer dessa processer dock ofta till det för oss och orsakar lidande som ångest och nedstämdhet.


Många patienter vet inte att oro och ältande är processer vi kan styra över, även om det inte alltid upplevs så. Patienter blandar ofta ihop triggertankar med oro/ältande. I metakognitiv terapi lär vi patienter att identifiera processerna bakom oro och ältande för att sedan välja att inte engagera oss i dem. Mer om detta längre ner.


Metakognitiva tankar – eller metakognitioner – är föreställningar om tänkande som vi har om våra egna tankeprocesser. ”Mitt tankefokus går inte att styra över” eller ”oro är skadligt” kan vara exempel på metakognitioner som kan ställa till det för oss. I metakognitiv terapi hjälper vi patienter att utveckla mer kontroll över oro och ältande, samtidigt som vi avdramatiserar och ifrågasätter de inbillade föreställningar våra patienter kan ha om att det är skadligt. Vi ifrågasätter också föreställningar om att det skulle vara omöjligt att själv välja att engagera sig i oro och ältande. Vi lär även patienter skillnaden mellan triggertankar och oro och ältande – triggertankar är de automatiska tankar som vi alla får dagligen, medan oro och ältande är processen när vi går in och tänker vidare på innehållet i tankarna. Exempel på triggertanke: "Tänk om mitt barn dör". Om vi bara lägger märke till tanken och inte tänker vidare på den behöver den inte ställa till det för oss. Om vi istället går in och tänker vidare på olika sjukdomar som kan drabba barnet eller funderar på hur vi kan undvika att det ska hända, då skulle vi kalla det för oro.

MCT är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra ickehjälpsamma metakognitioner som håller människor fast i oroande, ältande och hotmonitorering (sökandet efter hot och faror). I MCT utforskar vi tillsammans med patienten vad den har för tankar om sitt eget tänkande och hur patienten upplever att det egna tänkandet fungerar. Om inställningen inte är hjälpsam eller om strategierna medför lidande för patienten, demonstrerar vi detta för patienten och visar på hur det i förlängningen förvärrar ångest och nedstämdhet. Vi hjälper också patienten att tillhandahålla mer hjälpsamma sätt att förhålla sig till sina tankar och inre upplevelser och att låta bli att älta och oroa sig eftersom det inte hjälper dem att må bättre. Läs om hur vi jobbar med depression här

1 043 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page