top of page

Behandling med MCT

I MCT ligger fokus på att förändra hur vi förhåller oss till våra tankar och tankeprocesser, såsom oro och ältande. Varje terapikontakt anpassas efter patientens behov och önskemål men följer samma stegvisa behandlingsflöde (läs mer detaljerat om varje steg här.

 

Genom dialog och upplevelsebaserade övningar i terapirummet är målet att den som genomgår en MCT-terapi ska uppleva: 

 

1. Att tankeprocesser inte är okontrollerbara

2. Att tankeprocesser/symtom inte är skadliga på det sätt man kanske trott 

3. Att det går att skala bort mycket oro och grubblande utan att sluta fungera väl i vardagen

Fallformulering

Du och din psykolog går igenom problemet eller problemen du söker för, och dina egna tankar om dem.

2

Kontrollerbarhet

Här undersöks hur mycket kontroll du har över olika tanke- och känslobanor. Exempel på frågor som avhandlas är:

 • Är oro okontrollerbart?

 • Kan man välja att sluta älta eller grubbla på sina problem om det inte ger en någonting positivt?

 • Är det möjligt att ha olika plågsamma tankar utan att göra någonting med dem?

3

Negativa metakognitioner

Här undersöks föreställningar om hur farligt eller skadligt det är att ha vissa symtom. Exempel på frågor som avhandlas är:

 • Är det farligt att oroa sig?

 • Är det någonting fel på ens sätt att tänka när man lider av depression?

 • Kommer det hända hemska saker om man inte kontrollerar en tvångstanke?

 • Är ens psyke skadat för alltid om man är traumatiserad?

4

Positiva metakognitioner

Här undersöks tankar om vikten av att problemlösa, analysera, förbereda sig eller förhindra olyckor genom att tänka på problem och risker. Exempel på frågor som avhandlas är:

 • Behöver man oroa sig för att vara förberedd?

 • Ignorerar man sina problem om man inte försöker förstå dem?

 • Hur medveten måste man vara om sin omgivning för att undvika olyckor?

 • Hjälper oro en att upptäcka svåra sjukdomar?

Hur bokar jag en tid?

01.

Klicka på “boka”-knappen, som tar dig till vårt bokningssystem

02.

Välj vilken psykolog du önskar gå hos

03.

Välj om du önskar ha besöket online eller på vår mottagning i Göteborg

04.

Boka tid

Efter första samtalet sköter du och din psykolog bokningen av resterande sessioner direkt i anslutning till era möten

05.

Efter att tiden är bokad får du bekräftelse per mail och en påminnelse dagen innan tiden

bottom of page