top of page

Är MCT något för mig?

Uppdaterat: 22 aug. 2022Om man funderar på att gå i terapi kan det finnas funderingar om det är rätt och vilken terapimetod man ska välja. Därför kommer här en kort beskrivning av metakognitiv terapi (MCT), så att du kan få hjälp att se huruvida terapin skulle passa för dig.


Kortfattat går terapin ut på att öka din upplevda kontroll över dina negativa tankar. När du själv kan välja hur mycket uppmärksamhet du ska rikta mot tankarna, kan du välja att låta dem vara och rikta uppmärksamheten åt att tänka på saker som intresserar dig och att vara närvarande i meningsfulla aktiviteter i ditt liv. Terapin går också ut på att ändra andra uppfattningar som styr hur du förhåller dig till dina negativa tankar och känslor, för att göra dem mindre besvärande. Att minska din oro och ditt ältande kan minska dina negativa känslor och göra dig mer öppen för andra tankar och upplevelser.


Fokus för behandlingen är inte innehållet i negativa tankar (vad de handlar om), utan vad du gör när de dyker upp och uppfattningarna du har om dem. De uppfattningar man har om sina tankar (och andra inre upplevelser) är det som kallas metakognitioner. Särskilda metakognitioner kan vara problematiska då de leder till att man försöker hantera negativa tankar på ett problematiskt sätt. Till exempel, personer som oroar sig mycket har vanligtvis både metakognitioner om att oroande är ett sätt att förbereda sig och att oro inte går att kontrollera. När en negativ tanke väl dyker upp börjar personen att oroa sig i syfte att förbereda sig, men ser sen inte att hen skulle kunna sluta. Då kan oron bli överdriven och leda till ångest och mer oro. Läs mer om oro och ältande här


I behandlingens inledande fas kartlägger vi vad du gör när negativa tankar dyker upp och identifierar sedan dina metakognitioner. Därefter får du lära dig vad du kan göra istället när negativa tankar kommer, för att de inte ska bli mer besvärande än nödvändigt. Här inleds också arbetet med att ändra dina metakognitioner och detta görs genom samtal och olika upplevelsebaserade experiment.


MCT kan hjälpa dig om du har oro och ångest, nedstämdhet, har varit med om en svår händelse och fortfarande upplever besvär av det, känner dig tvungen att agera på tankar eller känslor, med mera.*


Om du fortfarande har funderingar om huruvida MCT kan vara rätt för dig är du välkommen att höra av dig till kristian.holmqvist@mct-psykologerna.se eller ringa 0721-615890. Vi svarar gärna på frågor om behandlingen. Du kan också boka tid direkt via hemsidan.


Om du vill läsa mer om MCT rekommenderar vi boken Tänk mindre, lev mer: bli fri från nedstämdhet och depression med metakognitiv terapi. Av Pia Callesen.


*MCT är visat effektiv vid olika ångestsyndrom, depression, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom, men kan även vara effektivt vid andra besvär som inte helt beskrivs av dessa diagnoser.

586 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page