top of page
Vad är metakognitiv terapi (MCT)

Vad är metakognitiv terapi (MCT)?

Metakognitiv terapi är en annorlunda terapiform som har revolutionerat psykologisk behandling den senaste tiden. Den skiljer sig från traditionell terapi på det sättet att vi under terapin inte jobbar direkt med innehållet i tankarna utan förändrar hela förhållningssättet som patienten har till sina tankar och inre upplevelser. Patienter som söker sig till oss har ofta spenderat mycket tid med att vrida och vända på saker som har hänt, fastnat i att kritisera och utvärdera sig själva eller konstant oroa sig för saker som kan hända i framtiden. Vi lär patienten att det faktiskt går att välja om vi ska oroa oss för framtida händelser eller älta saker som redan har hänt. Resultaten är fantastiska - många blir helt friska från konstant oro redan efter några sessioner.

Forskningen talar sitt tydliga språk - för ett flertal psykiatriska diagnoser har metakognitiv terapi visat sig vara den mest effektiva terapimetoden och samtidigt mer skonsam. Det är egentligen inte så konstigt att vi får bra resultat, vi förändrar ju i grunden patientens förhållningssätt till sina upplevelser. En fördel med MCT är att vi inte behöver upprepa och älta traumatiska händelser i terapin. Detta gör att vi har färre avhopp och snabbare behandlingsresultat än traditionella terapier såsom KBT och psykodynamisk terapi.

Hur gör man i terapirummet?

Med hjälp av din psykolog gör du en noggrann kartläggning av ditt förhållningssätt till dig själv och ditt tänkande - en så kallad fallformulering. Där kommer vi få fatt på vilka strategier du använder för att förhålla dig till dina tankar, kroppsliga förnimmelser, känslor och beteenden. Ofta försöker patienter trycka bort jobbiga upplevelser genom att distrahera sig eller tänka positivt. Lika ofta upplever patienter en uppgivenhet över att de inte kan kontrollera sin oro - det sker helt på automatik och är mycket plågsamt.

Genom upplevelsebaserade små övningar och en dialog om patientens förhållningssätt börjar vi tillsammans utforska nya strategier för att förhålla sig till triggertankarna (läs mer längre ner). Vi övar på kontrollerbarhet - alltså förmågan att faktiskt själv kunna styra om vi ska gå in i ältande och grubblande. Istället för att försöka förändra innehållet i tankarna, vilket de flesta andra terapiformer försöker göra, hjälper vi patienten att förstå att det är själva analyserandet och problemlösandet som ofta blir själva problemet - och att de kan välja att sluta med det.

Varför är förhållningssättet till tankarna så viktigt?

Vår hjärna kommer konstant upp med tankar. Det sker på automatik och är helt som det ska vara. Det är också helt i sin ordning att många av dessa är negativa. Faktum är att vår hjärna är programmerad att konstant varna oss för faror och hitta lösningar på problem. Vi kallar dessa tankar för triggertankar. En triggertanke kan till exempel vara "tänk om jag blir lämnad av min partner?" eller "varför sa jag sådär i mötet?". Det kan vara en kroppslig upplevelse som utlöser tanken - exempelvis ångest eller obehag i bröstet, eller något vi ser eller hör i en faktisk situation. Ibland kommer triggertanken som ett resultat av andra tankar, eller dyker upp av sig själv. Tanken i sig är helt ofarlig! Problemet blir när vi går in och börjar problemlösa, alltså att vi svarar på triggertanken och tror att vi måste analysera och förhålla oss till innehållet i det våra tankar säger till oss.

I metakognitiv terapi kommer vi lära dig att du kan kontrollera var ditt fokus ligger. Istället för att automatiskt oroa dig när en triggertanke kommer, eller fastna i ältande när du är ensam, kommer du lära dig att ha fokus där det hjälper dig - ofta på det du gör eller utanför dig själv. Responsen från patienter är ofta förvåning över att de efter bara några sessioner själva kan styra om de ska älta och oroa sig - något de ofta gjort under många år. Välkommen att boka tid redan idag!

Du kan också läsa ännu mer om MCT på vår Blogg

Person Using Laptop

Är du redo att se hur MCT kan hjälpa dig?

Vi ser fram emot att höra från dig. Klicka på knappen nedan för att boka tid nu.

bottom of page