top of page
Fåtölj och hyllor

Våra Psykologer

Simon Liljenbäck, leg Psykolog

Simon Liljenbäck

Simon Liljenbäck är legitimerad psykolog. Han är utbildad vid Göteborgs universitet och är diplomerad MCT-terapeut.

Simon har erfarenhet av utredande och behandlande arbete inom såväl offentlig som privat verksamhet. Under sin tid i specialistpsykiatrin fokuserade han på behandling av depression, ångest, tvång och trauma, samt utredning av ADHD, autism och personlighetssyndrom. I privat regi arbetar Simon främst med tillstånden ångest och nedstämdhet, men även närliggande frågeställningar rörande hälsoångest, arbetsrelaterad stress och utmattning.

 

Simon har erfarenhet från Barn- och Ungdomspsykiatrin som behandlande psykolog, även där främst med ångest och depression men även tillstånd såsom självskada, suicidtankar, trauma och frågor som rör identitet och självbild. Parallellt med sitt kliniska arbete jobbar Simon med research och sammanfattning av forskningsläget kring MCT, samt teorin bakom metoden.

Hjalmar Söderling, leg Psykolog

Hjalmar Söderling

Hjalmar är legitimerad psykolog. Han är utbildad vid Göteborgs universitet, och läser nu MCT masterclass. Hjalmar har tidigare arbetat bland annat på barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning och som psykolog inom skolan.

 

Hjalmar fastnade för MCT då han sökte en slagkraftig och effektiv behandlingsmetod som snabbt tar sig till kärnan av en problematik och samtidigt ser till individens unika sätt att förhålla sig till världen och människans förmåga till självläkning given rätt förutsättningar. Hos MCT-psykologerna arbetar Hjalmar främst med ångestproblematik och depression. Han har även erfarenhet av att behandla många andra vanligt förekommande besvär som fobier, tvångstankar, hälsoångest, stress och utmattning.


Ett stort intresse för samspelet mellan psykologi och biologi har lett till att Hjalmar även intresserat sig lite extra för psykologisk behandling vid samsjuklighet i kroppsliga sjukdomar exempelvis kroniska smärttillstånd, funktionella syndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kristian Holmqvist, leg. Psykolog

Kristian Holmqvist 

Kristian Holmqvist är legitimerad psykolog. Han har mångårig erfarenhet av att jobba med psykologisk behandling i både privat och offentlig verksamhet. Han är snart färdig specialistpsykolog med inriktning mot psykologisk behandling och är diplomerad MCT-terapeut från MCT Institute.

Kristian har lång erfarenhet av att handleda olika typer av yrkesgrupper såsom socialtjänst, psykologer, personal inom missbruksvården och flera andra verksamheter. Han har utbildat hundratals personer i KBT, ACT och MI och intresset är väldigt brett för att göra skillnad på riktigt i människors vardag, arbetsliv och inte minst i deras relationer. Han jobbar mycket med elitidrottare där prestationsångest och nedstämdhet är vanliga problem. Han jobbar också gärna med par och konflikter som hör till kärleksrelationer som är utanför det normativa.

Kristian går på föräldraledighet i februari och är därför inte tillgänglig för bokningar

bottom of page